Dění v obci


Dětský den - Mezi broučky přes paloučky

Dne 28. května 2006 pořádal ČČK v Byzhradci u myslivecké chaty tradiční dětský den. Děti vedla cestička mezi broučky, mravence a můry do mraveniště k paní královně. U motýlů malovaly na plátno, u pavouka zachraňovaly chycené broučky, u hlemýždě skákaly přes švihadlo, až došly k velké muchomůrce - k domečku Berušky. Tam děti pomáhaly Ferdovi vylákat Berušku ven a poznávaly květiny. U mravenčí mámy dostal každý občerstvení, následovala dvojice škvorů, která nabádala k zachovávání čistoty a pořádku v lese, světlušky svítily na cestu, cvrček hrál na housličky a s ním skotačili motýli a kytička. Na konci cesty čekala na děti další dvojice představující Berušku a Ferdu, která je pohoupala na houpačce a zazpívala jim při kytaře písničku. Brouk Pytlík všem na trati celou dobu radil a radil … Na paloučku stála střelnice plná kytiček a kolo štěstí. Den se vydařil a všichni spokojeně odcházeli domů. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s uskutečněním pohádkové cesty - hercům amatérům, dětem, MS Doubrava Hroška-Byzhradec, SDH Byzhradec, obci Byzhradec a všem členům ČČK Byzhradec. Děkujeme také návštěvníkům, že nezklamali a přišli se podívat, i když od rána pršelo, sváteční nedělní odpoledne bylo ve znamení slunce.


Dětský karneval

Dne 26. února 2006 se konal v budově OÚ tradiční dětský karneval, který pořádal ČČK Byzhradec.
Výroční členská schůze ČZS Byzhradec

Dne 25. 2. 2006 se konala v budově OÚ výroční členská schůze ČZS Byzhradec. Paní Janě Jablonské bylo předáno ocenění územní rady ČZS, jako poděkování za její práci pro ZO ČZS Byzhradec, paní Růženě Janečkové bylo předáno čestné uznání od ZO ČZS Byzhradec za přípravu naší expozice na výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích a za umístění v soutěži o nejlepší misku ovoce v roce 2005.
Výroční členská schůze MS Doubrava Hroška - Byzhradec

Dne 18. 2. 2006 se konala v myslivecké chatě výroční členská schůze MS Doubrava Hroška - Byzhradec. Z jejího průběhu vybíráme: přednesení zprávy předsedy MS a hodnocení trofejí.
Poslední leč

Dne 10. prosince 2005 se konala v myslivecké chatě Poslední leč, kterou pořádalo MS Doubrava Hroška-Byzhradec.
Výstava ovoce a zeleniny

ZO ČZS v Byzhradci pořádala výstavu ovoce a zeleniny při příležitosti posvícení v obci. Výstava byla zároveň přípravou prezentace na výstavu Zahrada Východních Čech v Častolovicích, která se konala ve dnech 7. - 9.10.2005
Výlov rybníka dne 1. října 2005

Naše obec pořádala výlov místního rybníka za hojné účasti veřejnosti.